Opdrachtgevers van A=M zijn:

* gemeenten
* provincies
* stedenbouwkundige bureau’s
* archeologische en cultuurhistorische adviesbureau’s
* agrariërs
* bouwbedrijven
* zand- en grindwinningsbedrijven
* particuliere vergunningaanvragers
* belangenverenigingen