Vanaf 1 januari 2012 moet ieder nieuw bestemmingplan een analyse van cultuurhistorische waarden bevatten.

Deze plicht is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en komt voort uit de visie van minister Plasterk op de Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo).

 Cultuurlandschap van uitzonderlijke waarde: de Kwade Hoek (gemeente Goedereede)
Cultuurlandschap van uitzonderlijke waarde: de Kwade Hoek (gemeente Goedereede)

De wetgever wil hiermee bereiken dat aandacht voor cultuurhistorische waarden voortaan in het planproces naar voren wordt gehaald. In het verleden werden plannen na afloop van het planproces getoetst aan de regelgeving van de monumentenzorg. Monumentenzorg werd daardoor dikwijls ervaren als hindernis. Dat moet dus nu veranderen.

Naast archeologische waarden moet u nu dus ook historisch-bouwkundige en cultuurlandschappelijke waarden meewegen bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen.

Maar hoe doe je dat als gemeente?

A=M ontwikkelde de afgelopen jaren het Cultuur Historisch Stappenplan : een methodiek die u als gemeente inzicht geeft in de verschillende stappen om cultuurhistorie als onderdeel van de ruimtelijke ordening op te nemen in uw bestemmingsplan.

De methodiek geeft u inzicht in het gehele proces van selecteren en waarderen tot en met de juridische borging van cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan, inclusief passende planregels. Een korte presentatie van deze methodiek vond recent plaats tijdens de Dag van de WABO in Utrecht.

 Kerk in het centrum van Ouddorp (gemeente Goedereede)
Kerk in het centrum van Ouddorp (gemeente Goedereede)

Op dit moment stelt A=M cultuurhistorisch beleid op voor de gemeente Goederee. Dit beleid bevat ook de planologisch borging van cultuurhistorische waarden voor haar nieuwe bestemmingsplannen.

Wilt u meer weten of de methodiek ontvangen? Stuur dan een email naar info@a-is-m.nl.