A=M is de adviespraktijk voor archeologie, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie opgericht door Jan Breimer.

Breimer is één van de opstellers van de Wet op de archeologische monumentenzorg en adviseerde vijf
bewindspersonen op het dossier ‘Invoering verdrag van Malta’. In 2007 verliet hij het ministerie van OCW
om te gaan werken in het archeologische bedrijfsleven.

Advieservaring deed Breimer op bij Past2Present in Woerden. Daar was hij als directeur verantwoordelijk voor de advisering aan veel gemeenten.

   Jan Breimer
Jan Breimer

Sinds 2009 adviseert A=M overheden en private partijen op het gebied van archeologie, ruimtelijke ordening
en cultuurhistorie.

A=M kan u snel van een antwoord of offerte voorzien. In bijzondere gevallen heeft u binnen 24 uur een offerte van ons.

A=M is een betrouwbare samenwerkingspartner. De afgelopen jaren realiseerde A=M hoogwaardige producten en adviezen in samenwerking met RAAP, Hazenberg Archeologie B.V., Crevasse Advies, Resnova, Buro de Brug e.a.

Op basis van deskundigheid en ervaring werd Jan Breimer door de Raad voor Cultuur in 2011 gevraagd zitting te nemen in de ad-hoc Commissie die de Raad moest helpen bij het adviseren over de evaluatie van de Wet op de archeologische monumentenzorg.