Archeologie en cultuurhistorie verschijnen hoe langer hoe vaker in bestemmingsplannen. Als bedrijf of particulier kunnen dit soort regels of gebieden u soms flink beperken.

Niet altijd worden deze zorgvuldig in bestemmingsplannen opgenomen. Ook kan het zijn dat U het niet eens bent met de visie van uw gemeente.

Dan helpen wij u met juridisch advies en bijstand. Of u nu een bedrijf bent, een particulier, een stichting of vereniging.

 A=M komt op voor uw belangen
A=M komt op voor uw belangen

Jan Breimer is mede-opsteller van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz). Bovendien heeft A=M veel kennis van de Wro, de WABO en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Niet voor niks is A=M op het terrein van de archeologie en de cultuurhistorie één van de toonaangevende juridische adviseurs van LTO-Nederland. Ook adviseert en helpt A=M individuele agrariërs, of u nu wel of geen LTO-lid bent.

Heeft u vragen over het beleid van uw gemeente? Of van uw provincie ? Of van het Rijk ?

Leg uw probleem of visie gerust aan ons voor. Onze contactgegevens vind u onder Contact.